Kadra

Dyrektorem Szkoły dla chłopców Kompas jest pan Jacek Człapiński.
Wicedyrektorem Paweł Szymankiewicz.