Aktualne programy

Projekt

Projekt pt. „Działam samodzielnie – integruję się – jestem częścią społeczeństwa”

Miło nam poinformować, że obecnie realizujemy projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Projekt ten dotyczy działania na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi kolegami ze szkoły oraz na poprawie ich samodzielności.

Grupa nieformalna „Działamy dla Zespołu” pod patronem Fundacji Żywioły realizuje projekt pt. „Działam samodzielnie – integruję się – jestem częścią społeczeństwa”, w ramach którego ćwiczona będzie samodzielność na kilku płaszczyznach (samodzielne robienie zakupów, samodzielne przygotowywanie posiłków), jak również wspierane będą działania integracyjne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z ich pełnosprawnymi kolegami. Projekt będzie dotyczył społeczności szkolnej.

www.niw.gov.pl

W ramach projektu realizujemy następujące zdania:

1. Wycieczka do Zoo w Borysewie. https://www.szkolakompas.edu.pl/otrzymalismy-dofinansowanie/

2. Wyjście do teatru https://www.szkolakompas.edu.pl/szkola-w-teatrze/

3. Samodzielne zakupy klasy terapeutycznej https://www.szkolakompas.edu.pl/samodzielne-zakupy-klasy-terapeutycznej/

4. Warsztaty ekologiczne https://www.szkolakompas.edu.pl/warsztaty-ekologiczne/

5. Warsztaty z Dziadkami https://www.szkolakompas.edu.pl/warsztaty-klasy-terapeutycznej-z-dziadkami/

Projekt pt. „Zespołowa matematyka”

Miło nam poinformować, że obecnie realizujemy drugi już projekt dofinansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.
Grupa nieformalna „Działamy dla Zespołu” pod patronem Fundacji Żywioły realizuje projekt pt. „Zespołowa matematyka”, którego głównym celem jest nauczenie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z klasy terapeutycznej funkcjonowania w świecie matematyki i prostych finansów przy pomocy materiałów z serii Numicon. Dzięki nim nauczyciel jest w stanie przekazać osobom niepełnosprawnym intelektualnie wiedzę z zakresu matematyki, tj. arytmetyki czy też ważenia i mierzenia, często zupełnie dla nich abstrakcyjną i niemożliwą do opanowania w sposób konwencjonalny. Dodatkowo zostanie zorganizowana również przestrzeń warsztatowa dla przedszkolaków z Przedszkola Żywioły z materiałami z serii Numicon, aby pokazać najmłodszym, że matematyka to świetna zabawa i przygoda na przyszłość.
Projekt będzie dotyczył zatem części społeczności szkolnej, tj. klasy terapeutycznej oraz społeczności przedszkolnej.

W ramach działań zostaną zorganizowane następujące wydarzenia:

1. Cykl 16 godzin warsztatów dla 5 dzieci z niepełnosprawnością̨ z klasy terapeutycznej plus 1 godzina warsztatów dla rodziców tychże dzieci.

2. Cykl pięciu 2-godzinnych warsztatów dla wszystkich grup przedszkolnych (po 2 godziny na grupę).

www.niw.gov.pl

W ramach projektu realizujemy następujące zadania:

1. Warsztaty matematyczne w klasie terapeutycznej https://www.szkolakompas.edu.pl/warsztaty-matematyczne-w-klasie-terapeutycznej/

2. Warsztaty matematyczne w przedszkolu https://www.szkolakompas.edu.pl/warsztaty-z-numiconu/

3. Warsztaty dla rodziców https://www.szkolakompas.edu.pl/warsztaty-dla-rodzicow-z-numicona/

4. Zabawy matematyczne w przedszkolu https://www.szkolakompas.edu.pl/numiconowe-zabawy-matematyczne-w-przedszkolu/

5. Nauka matematyki w klasie terapeutycznej https://www.szkolakompas.edu.pl/nowe-pomoce-matematyczne-numicon/

Na skróty

Plan dnia

Kalendarz

Program wychowawczy

Profil ucznia