Kadra

Dyrektor Szkoły Kompas
Marta Wawrzyniak

Wicedyrektorzy
Roma Zabłuda- Stępień
Anna Walkiewicz

Wychowawcy:
Karolina Ciszek
Roma Zabłuda- Stępień
Adam Łopuszyński

Nauczycielka j.angielskiego:
Agnieszka Talaga

Nauczycielka muzyki:
Weronika Kosatka

Nauczyciel muzyki:
Jan Gromski

Religia:
Magdalena Kulesza

Pedagog szkolny:
Anna Walkiewicz

Logopeda:
Karolina Ciszek