Konferencja EASSE w Rzymie

Fundacja Żywioły w Rzymie!

Nasza Fundacja należy do EASSE, czyli European Association of Single-Sex Education. Co roku organizuje ona konferencję dla szkół z całej Europy, którym bliska jest edukacja zróżnicowana i spersonalizowana.
17-18 listopada odbyła się VII konferencja EASSE w Rzymie, w której uczestniczyły trzy osoby z kadry naszej szkoły i przedszkola. Spotkanie zgromadziło 140 uczestników z 14 krajów! Uczestniczyliśmy w kilku wykładach i warsztatach, które poruszyły m.in. tematy z zakresu komunikacji, np.: jak w naszych placówkach budować kulturę dialogu. Posłuchaliśmy świetnego wystąpienia dotyczącego potrzeby i wagi tutoringu. Odbyły się także dwa wykłady, które wzmocniły naszą wiedzę o fundamentach założeń edukacji spersonalizowanej i tożsamości naszych szkół. Ogromnie ciekawe było wystąpienie dotyczące wspierania współczesnych rodzin i wychowania do wolności, a także roli kobiety we współczesnym świecie i trudnościach kobiet w codzienności, ale także tego, jak wiele ważnego kobiety wnoszą do funkcjonowania społeczeństwa. Prelegentami byli eksperci w dziedzinie edukacji, psychiatrii, filozofii.
Mieliśmy także okazję do spaceru po Rzymie i odwiedzenia najważniejszych bazylik, w tym Bazyliki św. Piotra oraz św. Pawła za Murami. Uczestniczyliśmy także w ważnym dla nas spotkaniu w Villa Tevere, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z prałatem Opus Dei Ferdynadem Ocárizem, któremu opowiedzieliśmy o naszym przedszkolu i szkole w Łodzi – poprosiliśmy go o modlitwę za nasze rodziny i nauczycieli.

tekst i fotorelacja: Marta Wawrzyniak

Zobacz również