Nowe pomoce matematyczne Numicon

Przez ostatnie tygodnie wprowadziliśmy do codziennej matematyki w klasie terapeutycznej nowe elementy metody Numicon.
Dzięki dofinansowanemu projektowi mogliśmy zakupić dużo fantastycznych pomocy dydaktycznych tej metody – duże zestawy kolorowych i szarych klocków, wagi, oś liczbową, liczmany.
Nauka matematyki jest świetną zabawą, a takie czynności jak ważenie, porównywanie wielkości, dodawanie, przyporządkowanie cyfr do wielkości jest dla uczniów coraz łatwiejsze!
Zajęcia są realizowane dzięki projektowi „Zespołowa matematyka” dofinansowanemu ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.

www.niwgov.pl

Zobacz również