Projekt „Sąsiedzi Polski”

Dużą wagę w naszej szkole przywiązujemy do pracy projektami, które m.in. uczą poszukiwania wiedzy i kształcą umiejętność wystąpień publicznych. Niedawno zrealizowaliśmy projekt „Sąsiedzi Polski”, w którym każdy uczeń prezentował wylosowany przez siebie kraj.
Przygotowanie prezentacji poprzedziło wspólne sporządzenie listy zagadnień, które uczniowie wskazali jako interesujące – określiliśmy, czego chcielibyśmy się dowiedzieć z wystąpień naszych kolegów. Ciekawiło nas jakie miejsca warto odwiedzić w danym państwie, jaki jest ich sport narodowy oraz charakterystyczna potrawa. Uczyliśmy się także witać i liczyć do 10 w językach naszych sąsiadów.
Każde dziecko przygotowało w domu prezentację w formie plakatu, opowiadania, które następnie przedstawiło swoim kolegom w klasie. Uczniowie niesamowicie kreatywnie podeszli do zadanego tematu, jednocześnie zawierając odpowiedzi na pytania, które wcześniej wspólnie postawili.

Zobacz również