Rekrutujemy do nowej klasy terapeutycznej!

Szkoła Podstawowa Kompas otwiera od 1 września 2024 roku kolejną klasę terapeutyczną dla uczniów z Zespołem Downa.

Planujemy klasę 6 osobową, która jest przeznaczona tylko dla dzieci z Zespołem Downa. 

Jesteśmy niepubliczną szkołą katolicką, ściśle współpracujemy z rodzicami, ważna jest dla nas edukacja, ale także wychowanie, uczenie samodzielności.  

W naszej placówce mamy obecnie klasy dla uczniów normatywnych oraz klasę terapeutyczną na poziomie klasy III.

Od września 2024 otwieramy klasę na poziomie klasy I. 

Rekrutujemy do niej uczniów z Zespołem Downa:

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  lekkim lub umiarkowanym 

• z rocznika 2014-2016.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla rodziców 6 marca o godz. 15:00 w SP Kompas, ul. Obywatelska 57.

Natomiast od 13 marca do 12 czerwca,  w godz. 14:00 – 17:00, co tydzień w każdą środę będą odbywały się zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla przyszłych uczniów. 

Pytania i zapisy: awalkiewicz@zywioly.edu.pl

Zobacz również