Profil ucznia

Główną ideą naszej szkoły jest wychowanie w ścisłej współpracy z rodzicami. Kierując się słowami św.Josemarii Escrivy dążymy do tego, by absolwenci naszej szkoły byli przykładem we wszystkich dziedzinach życia. Dzięki spójności wychowania pomiędzy nauczycielami, tutorami i rodzicami, absolwenci naszej szkoły będą mieli predyspozycje, by pracując nad sobą stać się pogodnymi, wierzącymi i posiadającymi zrównoważony charakter ludźmi.

Pomagają w tym konkretne wartości takie jak uprzejmość, solidarność, uczciwość i miłość do drugiego człowieka, którymi żyją ich rodzice, tutorzy i nauczyciele. Uczniowie aspirują do życia w cnotach, dzięki zadaniom miesięcznym, które pomagają im poznać te cnoty i stosować w życiu. Są też zachęcani do podejmowania pracy dla innych, wolontariatu czy codziennych, dobrych uczynków. W czasie spotkań tutoringowych z uczenniami i po spotkaniach z rodzicami, określają jasne cele, które chcą osiągnąć w najbliższym czasie. Praca nad sobą i wysoki poziom edukacyjny, to obszary, w których Szkoła Kompas szczególnie wspiera swoich wychowanków.