Oferta

Szkoła Podstawowa Kompas to:

– wysoki poziom edukacji – rozszerzona podstawa programowa,

– codziennie język angielski  (czyli w 3-letnim cyklu nauki jest to 600 h zamiast 240 h, które są w podstawie),

–  różnicowanie poziomów wiedzy:  kładziemy duży nacisk na predyspozycje uczniów,

– drugi język obcy (hiszpański) od IV klasy,

– codzienne w-f oraz rekreacja na świeżym powietrzu,

– praca projektami – nauka wystąpień publicznych i samodzielnego poszukiwania wiedzy,

– szachy oraz retoryka – raz w tygodniu,

– sprawdzony program wychowawczy – każdy miesiąc ma temat przewodni, m.in.optymizm, współpraca, cierpliwość,

– zajęcia dodatkowe: język migowy, kółko teatralne po angielsku, pianino, kółko plastyczne, kółka sportowe

– autorski program rozwijający pasję czytania,

– tutoring rodzinny i uczniowski – możliwość osobistego rozwoju każdego ucznia i rodziny,

– brak dzwonków w szkole

– ocenianie kształtujące, brak tradycyjnych ocen,

– krótkie prace domowe, tylko od poniedziałku do czwartku,

– pełna pasji i profesjonalna kadra,

– niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwojowi naszej społeczności.