Oferta

Szkoła Podstawowa Kompas to:
– wysoki poziom edukacji – rozszerzona podstawa programowa,
– codziennie język angielski  (czyli w 3-letnim cyklu nauki jest to 600 h zamiast 240 h, które są w podstawie),
– drugi język obcy (hiszpański) od IV klasy,
– codzienne w-f oraz rekreacja na świeżym powietrzu,
– praca projektami – nauka wystąpień publicznych i samodzielnego poszukiwania wiedzy,
– szachy, retoryka – raz w tygodniu,
– sprawdzony program wychowawczy – każdy miesiąc ma temat przewodni, m.in.optymizm, współpraca, cierpliwość,
– zajęcia dodatkowe: język migowy, kółko teatralne po angielsku, pianino i inne,
– autorski program rozwijający pasję czytania,
– tutoring rodzinny i uczniowski – możliwość osobistego rozwoju każdego ucznia i rodziny,
– brak dzwonków w szkole- brak ocen,
– krótkie prace domowe, tylko od poniedziałku do czwartku.

Aktualności