Kadra

Szkoła „Kompas”

Kadrę szkoły Kompas stanowi profesjonalny, młody zespół nauczycieli, którzy cały czas doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę. Są to kreatywne osoby, które poprzez swoją postawę chcą być wzorem dla wychowanków. Stale pracują nad swoim rozwojem osobistym i zawodowym. Realizując program w szkole wspierają rodziców w procesie wychowawczym, a swoją pracą służą dzieciom i całym rodzinom.

Jakub Wawrzyniak

Dyrektor Szkoły Kompas

Roma Zabłuda- Stępień

Wicedyrektor
(urlop macierzyński)

Anna Walkiewicz

Wicedyrektor, wychowawca klasy terapeutycznej,
wychowawca klasy IV

Karolina Ciszek

Wychowawca klasy I

Oliwia Osypiuk

Nauczyciel j. angielskiego

Przemysław Bogusławski

Nauczyciel religii i historii

Jan Gromski

Nauczyciel muzyki

Daria Pawlak

Nauczycielka matematyki

Dominika Boczek

Nauczycielka j. polskiego

Adam Łopuszyński

Wychowawca klasy II

Paweł Pastuszka

Nauczyciel wychowania fizycznego

Marlena Misiak

Nauczycielka współorganizujący kształcenie w klasie IV.

Magdalena Pietryszew vel Pietruszewska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie terapeutycznej.

Natalia Kubiak

Nauczycielka wychowania fizycznego

Ewa Jarmakowska

Nauczycielka plastyki

Łukasz Sońta

Nauczyciel j. hiszpańskiego

Krzysztof Żurkiewicz

Instruktor szachowy

Aktualności