Zasady

Wychowanie osoby

Wychowanie osoby poprzez integralne i indywidualne podejście do rozwoju dziecka.
Integralne, czyli ze zwróceniem uwagi na wszystkie sfery jego rozwoju. Indywidualne podejście do dziecka, gdyż każde z nich jest inne i ma różne potrzeby. Realizujemy to poprzez system tutoringu oraz agendy, które są codziennym kanałem informacji pomiędzy wychowawcą a rodzicem.

rozum – dążenie do prawdy;
wola – dążenie do dobra;
emocje – radość z czynienia dobra;
ciało – narzędzie czynienia dobra;
duch – otwarcie na transcendencję, nawiązanie osobistej relacji z Bogiem i z innymi.

Wspieranie rodziców

Chrześcijańska wizja człowieka

Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez przedłużenie zasad życia rodzinnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami i nie możemy ich zastąpić, ale możemy współpracować przy kształtowaniu postaw dziecka, pracy nad jego charakterem wspólnie w wychowawcą i tutorem. Planujemy pomagać w formacji rodziców, organizując spotkania, warsztaty i wykłady.

Proponujemy model edukacyjny oparty na chrześcijańskim rozumieniu osoby ludzkiej w poszanowaniu wolności każdego dziecka.

Na skróty

Plan dnia

Kalendarz

Program wychowawczy

Profil ucznia