Edukacja spersonalizowana

Program, według którego prowadzimy zajęcia w naszej szkole kładzie nacisk na osobiste podejście do Dziecka jako do osoby, a co za tym idzie, pełne dostosowanie planu i zakresu działań do jego charakteru, potrzeb i możliwości.

Traktując każde Dziecko jako jednostkę o konkretnych zaletach i zdolnościach staramy się unikać porównań (np. pomiędzy dziećmi należącymi do określonej grupy wiekowej). Wierzymy bowiem, iż każde z nich posiada właściwy sobie potencjał, który – odpowiednio rozwijany – zaowocuje w przyszłości.

W procesie rozwijania tego potencjału Dziecko otrzymuje nie tylko wsparcie nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia, lecz także tutora, który w porozumieniu z Rodzicami modyfikuje indywidualny program nauczania i wychowania Dziecka tak, by osiąganie przez nie kolejnych celów i etapów edukacyjno-rozwojowych na poziomie intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym, odbywało się w sposób jak najbardziej dla niego efektywny i motywujący.

W konsultacjach z Rodzicami zwracamy uwagę zarówno na mocne jak i słabsze strony Dziecka, jednak zamiast naciskać na osiąganie przez Dzieci kolejnych umiejętności, skupiamy się przede wszystkim nad wypracowywaniem przez nie (zarówno w szkole jak i w domu) nawyków, które w przyszłości przerodzą się w cnoty (takie jak: uczynność, hojność, pracowitość, pobożność, wytrwałość, posłuszeństwo) i będą kształtowały charakter każdego z nich jako osoby o jasno określonym i niezachwianym systemie wartości.