Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja „Żywioły” z siedzibą w Łodzi. (KRS 0000556673)

Jesteśmy grupą rodziców, która kilka lat temu poznała model edukacyjny Sternika i zamarzyliśmy o takim projekcie w naszym mieście. Zainspirowani poznanymi placówkami postanowiliśmy założyć w Łodzi fundację, która będzie prowadziła w Łodzi przedszkole, a także szkoły oparte na tej idei wychowania i kształcenia.
Bardzo cenimy dorobek hiszpańskich i polskich szkół w tym zakresie. Uważamy, że jest to najlepszy wybór dla naszych dzieci, które będą mogły wzrastać w miejscu, gdzie szanowany jest proces wychowawczy, który odbywa się w domu, gdzie nauczyciele będą z nami współpracować nad kształtowaniem cnót i nawyków oraz gdzie wartości chrześcijańskie są podstawą wychowania.

Nasz projekt jest tworzony przez rodziny oraz jest dedykowany rodzinom.

Fundacja, która prowadzi przedszkole i szkołę jest organizacją non-profit.

Misją naszej fundacji jest wspieranie rodziców, jako pierwszoplanowych wychowawców w integralnym wychowaniu dzieci, na fundamencie wartości i zasad wynikających z antropologii chrześcijańskiej.

Marzymy, aby nasze dzieci mogły wzrastać w tym modelu edukacyjnym od przedszkola do matury. We wrześniu 2015 otwaorzyliśmy przedszkole „Żywioły”.
1 września 2018 rozpoczęła działalność Szkoła Kompas.

Inspirujemy się placówkami w Polsce:

www.zagle.sternik.edu.pl

www.sternik.edu.pl

www.kuznica.edu.pl

www.wierchy.edu.pl

www.azymut.edu.pl

www.wegielek.edu.pl

www.krakow.sternik.edu.pl

www.fregata.edu.pl

www.promienie.edu.pl

oraz za granicą:

www.fomento.edu

www.heights.edu

www.tajamar.es

www.thecedarsschool.org.uk

www.institucio.org