Wychowanie

Cel

Celem wychowania jest uzdolnienie człowieka, aby dobrze wykorzystując swą wolność osobistą, dążył do dobra i prawdy, dawał z siebie to co najlepsze i potrafił cieszyć się pełnią życia. Jak to zrobić?

Nawyki i cnoty

Szczególnie dbamy o nabywanie przez dzieci dobrych nawyków i cnót. Wiek  szkolny jest najlepszym do tego okresem.
W przedszkolu dzieci pracują nad nawykami z zakresu samoobsługi.
W szkole kolejnym krokiem są cnoty, które są wprowadzane od klasy startowej. W każdym miesiącu w szczególny sposób praktykujemy inną cnotę np. współpracę lub optymizm. Podobnie jak u przedszkolaków na początku miesiąca Wychowawca wprowadza cnotę, następnie uczniowie w każdym tygodniu otrzymują jedno zadanie tygodnia, które ma im umożliwić jej realizację.

Szkoła Podstawowa Kompas realizuje model kształcenia spersonalizowanego, czyli dostosowanego do możliwości i momentu rozwojowego dziecka. Dążymy do wzrostu całościowego, na każdym z pięciu obszarów osobowości jakimi są: umysł, wola, ciało, duch, emocje.
Program ten czerpie z kilkudziesięcioletnich doświadczeń placówek edukacyjnych hiszpańskiego Institució Familiar d’Educació. Drogowskazem jest tu przysłowie japońskie: Prowadź bez popychania.

Współpraca z rodziną

Rodzina jest pierwszym i najważniejszym ośrodkiem przekazującym wartości, kształtującym umysł i ducha młodej osoby. Wspieranie w rozwoju dziecka da najlepsze owoce, gdy zaprosimy do ścisłej współpracy rodziny. Konieczne jest wspólne podążanie przez rodziców, nauczycieli, dzieci w tym samym kierunku.
Uznajemy, że wychowanie jest nadrzędne w stosunku do dydaktyki.