Poświęcenie kaplicy szkolnej

8 grudnia 2022 r. był ważnym dniem dla naszego przedszkola i szkoły.

Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś poświęcił naszą szkolną kaplicę pw. NMP Królowej Rodzin i bł. Carlo Acutisa.

Podczas Mszy świętej nastąpiło poświęcenie ołtarza, tabernakulum, ambony i drogi krzyżowej.

Ksiądz Arcybiskup podczas kazania mówił o tym, że każdy z nas jest powołany do świętości oraz że drogą do niej jest miłość. Podkreślał dużą wagę, którą każdy z nas powinien przywiązywać do czytania Pisma Świętego.

Ważnym momentem po konsekracji było umieszczenie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum i zapalenie wiecznej lampki, która będzie już zawsze palić się w naszej kaplicy.

O piękną muzyczną oprawę Mszy zadbała schola złożona z nauczycieli i rodziców.

Na koniec uczniowie podarowali księdzu Arcybiskupowi własnoręcznie namalowany obraz przedstawiający Maryję, który został stworzony z kropek, które postawił każdy przedszkolak i uczeń, tworząc kolorowy obraz Matki Bożej.

Po Mszy zaprosiliśmy księdza Arcybiskupa, rodziców, gości i uczniów do kawiarenki, przygotowanej przez przedszkolne i szkolne mamy. W bardzo rodzinnej atmosferze spędziliśmy czas, opowiadając arcybiskupowi Grzegorzowi o naszym przedszkolu i szkole. Ksiądz był zainteresowany naszymi placówkami, pytał o rodziny, o dzieci z Zespołem Downa, które są mu szczególnie bliskie.

Była także okazja do oprowadzenia księży po szkole i przedszkolu, strzelenia gola uczniom i przybicia piątki z przedszkolakami.

Ogromnie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc wszystkim rodzicom, nauczycielom, uczniom i przyjaciołom, którzy tworzą to miejsce, pomogli w zbudowaniu kaplicy oraz przygotowaniu tego dnia!

Poniżej znajdują się linki do fragmentów Mszy świętej, kazania, poświęcenia, a także wypowiedzi p. Elżbiety Żukowskiej-Jóźwiak, autorki obrazu ołtarzowego, która opowiedziała o jego symbolice.

Ks. Piotr Tarabasz prosi o poświęcenie kaplicy w Żywiołach i Kompasie: https://www.youtube.com/watch?v=Q-ipAMNsrYs

Abp Grzegorz Ryś przed poświęceniem kaplicy w Żywiołach i Kompasie https://www.youtube.com/watch?v=AzzjToautWA

Homilia abp. Grzegorza Rysia https://www.youtube.com/watch?v=GCSDDk8X4qE

Jak było u św. Mikołaja? abp Grzegorz Ryś https://www.youtube.com/shorts/xva_0dYlBbo

Elżbieta Żukowska-Jóźwiak o obrazach w kaplicy w Żywiołach i Kompasie: https://www.youtube.com/watch?v=WvJsW_mCPGc

Autorami zdjęć są Łukasz Głowacki i Magdalena Gorący.

Zobacz również