Program wychowawczy

Plan wychowawczy

Miesiąc Cnota Zadania
wrzesień Porządek

Nawyk pobożności:

W modlitwie pamiętam o dziękczynieniu

1. Dbam o porządek w półce, na biurku i w piórniku.

 • 2.Wieczorem pakuję plecak, by rano punktualnie pojawić się na zajęciach.
 • 3. Dbam o moje przybory szkolne.
 • 4. Dbam o porządek w sali i łazience.
październik Posłuszeństwo

Nawyk pobożności:

Modlę się na różańcu

Biorę przykład z Maryi, która jest wzorem posłuszeństwa

 • 1.Mówię dzień dobry każdemu dorosłemu po wejściu do szkoły, klasy.
 • 2. Mówię do widzenia po wyjściu z klasy i szkoły.
 • 3. Wykonuję od razu to, o co proszą mnie rodzice.
 • 4. Wykonuję od razu to, o co proszą mnie nauczyciele.
 • 5. Szukam wśród innych wzorów posłuszeństwa.
listopad Współpraca

Nawyk pobożności:

Modlę się za zmarłych

 • 1. Dbam o dobrą atmosferę w klasie
 • jestem cierpliwy w stosunku do innych, rozumiem, że każdy może mieć własne zdanie.
 • 2. Staram się pracować ze wszystkimi.
 • 3. Umiem pożyczać innym swoje rzeczy.
 • 4. Zachęcam innych do wspólnej zabawy i nauki.
grudzień Hojność

Nawyk pobożności:

przygotowuje się duchowo do Świąt Bożego Narodzenia

 • 1. Dzielę się z innymi tym, co mam.
 • 2. Potrafię znaleźć czas dla innych
 • – przygotowuje prezenty dla innyc.
 • 3.Pomagam tym, którzy tego potrzebują.
styczeń Odpowiedzialność

Nawyk pobożności:

Z ufnością powierzam swoje sprawy Bogu

 • 1. Sam pamiętam o pracy domowej.
 • 2. Biorę odpowiedzialność za czystość w szkole – sprzątam po sobie.
luty Szczerość

Nawyk pobożności:

modlę się do Ducha Świętego

 • 1. Przyznaje się do błędów.
 • 2. Unikam plotek.
 • 3. Mam odwagę mówić prawdę.
 • 4. Sumiennie oceniam swoją pracę.
marzec Optymizm

Nawyk pobożności:

podejmuje wyrzeczenia postne

 • 1. W każdej sytuacji staram się odnaleźć dobro.
 • 2. Powstrzymuję się od narzekania
 • 3. Często się uśmiecham
 • 4. Dziękuję za to, co mam
kwiecień Wytrwałość

Nawyk pobożności :

Moja dobra praca jest modlitwą

 • 1. Nie zrażam się trudnościami, pracuję wytrwale do końca.
 • 2. Kończę pracę nawet, gdy przestaje mnie ciekawić.
 • – dbam o szczegóły mojej pracy
 • 3. Potrafię cierpliwie czekać na swoją kolej.
maj Przyjaźń

Nawyk pobożności:

Modlę się do  Matki Bożej

 • 1. Wybaczam gdy ktoś sprawi zrobi mi przykrość.
 • 2. staram się zawsze pomagać moim przyjaciołom/koleżankom/kolegom.
 • 3. Potrafię pogratulować.
 • 4. Bóg jest moim przyjacielem- pamiętam o rozmowie z Nim.
czerwiec Szacunek

Nawyk pobożności:

Modlę się do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • 1. Okazuję szacunek innym poprzez odpowiednią postawę w rozmowie.
 • 2. Szanuje innych- stosuje się do zasad.
 • 3. Z szacunkiem odnoszę się do dorosłych.
 • 4. Szanuje siebie- dbam o swoje ciało.

Aktualności